Innovació constant

Innovació constant

El nostre objectiu a la Divisió de Transformats és la innovació constant en els nostres processos i productes per obtenir dia rere dia uns resultats millors. Tots les fites que aconseguim internament repercuteixen directament en la qualitat i el servei als nostres clients, la prioritat principal del grup. L’objectiu del nostre departament d’R+D+I és proporcionar l’avenç tecnològic necessari que ens permeti evolucionar com a empresa i com a part de la societat. Per fer-ho, no dubtem a associar-nos amb els millors centres d’investigació que fan possible assolir les nostres metes.

PROJECTE IDI-20151112: “ESTUDI DE VIABILITAT DE LA RECUPERACIÓ DE DISSOLUCIONS EN PROCESSOS DE TRACTAMENT DE SUCS DE FRUITA”

El projecte té com a objectiu principal la purificació i la recuperació de les dissolucions regeneradores de les resines d’intercanvi iònic del desionitzador i desamargador. A través d’aquest projecte, s’ha dut a terme el desenvolupament d’un procés bidireccional que permet la recuperació de les solucions alcalines i àcides utilitzades en la regeneració de resines d’intercanvi iònic en els processos actuals.

Els resultats tècnics obtinguts en el projecte han estat molt encoratjadors, motiu pel qual la planta pilot se ha provat dins del sistema integral de producció per a la regeneració de les resines, la qual cosa prova que el projecte ha estat un èxit.

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu Pluriregional de Creixement Intel·ligent 2014-2020, i pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), amb el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat.