Política de seguretat

Política de seguretat

Responsable de tractament de les seves dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és:

SAT 1596 NUFRI - NIF F25011461
Ctra. el Palau, km 1
25230 Mollerussa
Tel.: +34 973 600229
Fax:+34 973 712054

Finalitat del tractament de les seves dades
Gestionar les dades dels candidats que cal tenir en compte en els processos de selecció que realitzi NUFRI.

Legitimació per al tractament de les seves dades: consentiment de l’interessat
La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del consentiment de l’interessat. És per això que NUFRI sol•licita el seu consentiment per tractar les dades del seu CV amb la finalitat descrita de gestionar les dades dels candidats en processos de selecció de personal. Consentiment que ens serà prestat en el cas i en el moment en què un interessat a treballar amb nosaltres empleni aquest formulari i ens enviï el seu CV.

Període de conservació de les seves dades
NUFRI podria conservar les dades del seu CV, mentre no ens sol•liciti la seva supressió, per tenir-lo en compte en futurs processos de selecció durant el termini d’1 any.

Destinataris als quals es comunicaran les seves dades
Els destinataris de les seves dades són el personal de Recursos Humans de NUFRI que s’ocupi de realitzar/gestionar els processos de selecció, l’equip directiu de NUFRI i, si escau, l’empresa encarregada de prestar el servei de selecció de personal.
Les seves dades no se cediran a tercers, llevat que existeixi una obligació legal.

Drets que l’assisteixen
Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que l’RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel•lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol•licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, adreçant-se per escrit a rgpd@nufri.com o amb carta postal a l’adreça indicada en el primer apartat, adjuntant còpia del seu DNI per a la verificació de la seva identitat.